ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta elektrotechnická budova E – areál ČVÚT Karlovo náměstí 13 Praha 2 Nové Město

Na domě uvnitř areálu Českého vysokého učení technického na Karlově náměstí 13 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVÚT Budova E“

„Budova pro elektrotechnický ústav, původně navržená A.Elhenickým, byla dostavěna v roce 1906. Řád křižovníků zde postavil v letech 1780-1751 kostel sv.Petra a Pavla navržený J.B.Santinim.  Kostel byl zbořen v roce 1905. Dochovaly se pouze kaple Božího hrobu a fragmenty křížové chodby na zadním dvoře. V budově nynější Fakulty elektro-technické působili například profesoři K.V.Zenger a K. Domalíp, jehož cvičení z experimentální fyziky navštěvoval v letech 1879-1880 Nikola Tesla“.