CÍSAŘSKÁ KUCHYNĚ – Na zdi u vstupní brány do objektu Císařské kuchyně u letohrádku Hvězda Praha 6 Liboc

Na zdi u vstupní brány do objektu Císařské kuchyně u letohrádku Hvězda Praha 6 Liboc je pamětní deska s textem:

„Císařská kuchyně (Hájenka) byla vybudována v letech 1555-1558 jako zázemí letohrádku Hvězda. Od roku 1962 je součástí národní kulturní památky Bílá Hora. V letech 1968-1970 a 2000-2004 byla rekonstruována nákladem Ministerstva kultury ČR pro potřeby Památníku národního písemnictví. Hájenka byla zpřístupněna jako studovna knihovny 15.9.2005 k 50.výročí předání sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic do PNP (1955)“.