CHODOVSKÁ VODNÍ TVRZ – Na sloupu vstupní brány do tvrze čp.89 Ledvinova ul. 9 Praha 4 Chodov

Na sloupu vstupní brány do tvrze čp.89 Ledvinova ul.9 Praha 4 Chodov je pamětní deska s textem:

„Vodní tvrz Chodov původně raně středověká vodní tvrz kruhového půdorysu s průčelní věží upravena ve 14. a 16. stol, přestavěná na zámek v raném baroku kolem r.1700 (Vít Kaňka) a znovu v l. 1812-1815, kdy byla zbořena věž a upraven dnešní vstup do areálu. Vynikající architektonická památka doplněná po zasypání příkopu v 17.stol. hospodářským dvorem, z něhož zachována studna“.