DŮM U ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ – Na domě čp.547 v Ječné ulici 15 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.547 v Ječné ulici 15 Praha 2 Nové Město nazvaném Dům U čtrnácti svatých pomocníků je kovová plastika s deskou a textem:

„Čtrnáct svatých pomocníků v nemocech, nebezpečích, epidemiích a válkách. Achatius-Barbora-Blažej-Cyriak-Diviš-Erasmus-Eustach-Jiljí-Jiří-Kateřina Alexandrijská-Kryštof-Markéta Antiošská-Pantaleon-Vít“.


Kult 14 pomocníků se od 13. století šířil z Bavorska a jde o skupinu světců, kteří měli zvláštní moc u přímluv u Boha.