DŮM U ZLATÉ VÁHY – Na domě čp.511-I. v Havelské ul.3 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.511-I. v Havelské ul.3 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Tento dům č.p. 511-I. „U zlaté váhy“ je původu gotického (15.století) a sestával ze dvou domů. Z této doby zachovalo se podloubí. V době barokní přestavěny oba domy a opatřeny jednotným průčelím se štítem z r.1690. V roce 1918 odkryty zbytky barokního ostění vjezdu pod podloubím a zachovány. Při vnitřní přestavbě domu v letech 1928 a 1929 bylo majitelem Václavem Kučerou pietně opraveno průčelí do Havelské ulice, konservována socha P. Marie ve štítě s původní polychromií a malby na průčelí i pod podloubím /znaky/. Zde sídlel vlastenecký spolek „Repeal“, který dal podnět k památné schůzi ve Svatováclavských lázních dne 11.března 1848 v níž stanoveny české politické požadavky“ Č.Matějček, Praha XII.