ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ fakulta elektrotechnická budova E – areál ČVÚT Karlovo náměstí 13 Praha 2 Nové Město

Na domě uvnitř areálu Českého vysokého učení technického na Karlově náměstí 13 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVÚT Budova E“

„Budova pro elektrotechnický ústav, původně navržená A.Elhenickým, byla dostavěna v roce 1906. Řád křižovníků zde postavil v letech 1780-1751 kostel sv.Petra a Pavla navržený J.B.Santinim.  Kostel byl zbořen v roce 1905. Dochovaly se pouze kaple Božího hrobu a fragmenty křížové chodby na zadním dvoře. V budově nynější Fakulty elektro-technické působili například profesoři K.V.Zenger a K. Domalíp, jehož cvičení z experimentální fyziky navštěvoval v letech 1879-1880 Nikola Tesla“.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ – Na stěně před vstupem do budovy čp.293 Karlovo náměstí 13 Praha 2 Nové Město

Na stěně před vstupem do budovy čp.293 Karlovo náměstí 13 Praha 2 Nové Město jsou dvě pamětní desky. Na první je dvojjazyčný text:

„České vysoké učení technické v Praze Areál ČVUT Karlovo náměstí Budova A Fakulta strojní Fakulta elektrotechnická novorenesanční budovu I.Ullmanna z let 1872-1874 charakterizují sochařské práce od J.V.Myslbeka a A.Poppa“.

Na druhé desce je text:

„České vysoké učení technické v Praze Areál Karlovo náměstí. ČVUT, dříve Český polytechnický ústav, sídlí od roku 1869 v areálu bývalého kláštera křižovníků, založeného v roce 1190 v osadě na Zderaze, kde řád křižovníků postavil v letech 1715-1721 kostel sv.Petra a Pavla podle návrhu J.B.Santiniho. Tentýž řád zde vystavěl i proboštství v roce 1756, avšak celý svůj záměr, velkolepý poutní komplex, již nedokončil. Další části areálu byly realizovány, nezávisle na křižovnících, podle projektů P.I.Bayera a K.I.Dienzenhofera v letech 1730-1740. Jedná se o barokní kostel sv. Karla Boromejského a emeritní dům pro přestárlé kněze. Stavby postupně sloužily církevním, po josefínských reformách vojenským účelům a nakonec se staly základem českého technického školství. Barokní kostel sv. Karla Boromejského poté připadl pravoslavné církvi, která jej vysvětila v roce 1935 na kostel sv.Cyrila a Metoděje. Celý areál byl v roce 1874 uzavřen směrem do Karlova náměstí novorenesanční Ullmannovou budovou a na místě zbořeného kostela sv.Petra a Pavla byla dostavěna v roce 1906 nová budova elektrotechnického ústavu“.

Stejná dvojice pamětní deska je zasazena i u postranního vchodu do budovy ze stanice metra Karlovo náměstí.

ZEMŘELI ABYCHOM ŽILI – Na strahovských hradbách Strahovská 5 Praha 1 Hradčany

Na strahovských hradbách Strahovská 5 Praha 1 Hradčany vedle brány do sportovního areálu bývala pamětní deska připomínající jména 15 obětí nacistické okupace. Desku zasadila Dělnická tělovýchovná organizace a Čs.soc.demokracie Praha III a IV.

17.5.2013 jsem desku již nenašel a zůstal po ní jen poškozený podklad.