MALOSTRANSKÁ RADNICE – Na domě čp.35 Malostranské náměstí 21 Praha 1 Malá Strana

 Na domě čp.35 Malostranské náměstí 21 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

Malostranská radnice budova byla od poloviny 15.st. do r.1784 sídlem radnice Menšího města pražského. Do dnešní pozdně renesanční podoby byla přestavěna v letech 1617-1622 podle plánu arch. G.M.Filippiho. Do r. 1822 měla tři barokní věže. V r. 1575 zde byla sepsána tzv. Česká konfese, dohoda stavů bratrských a podobojí v otázkách víry“.


Bývalá malostranská radnice se koncem 19.století změnila na kulturní a společenské středisko (Malostranskou besedu). Na počátku 21.století se uskutečnila rozsáhlá přestavba, jejímž cílem bylo rehabilitovat původní hodnoty objektu. Jejím nejviditelnějším prvkem je obnova průčelích věží a štítů.