MÁNES VÝSTAVNÍ SÍŇ – Na zdi vodárenské věže u budovy výtvarné síně MÁNES na Masarykově nábřeží 250/1 Praha 1 Nové Město

Na zdi vodárenské věže, v místě, kde věž přiléhá k budově výtvarné síně MÁNES na Masarykově nábřeží 250/1 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Spolek výtvarných umělců MÁNES postavil tímto domem památník svému patronu domov svým členům pevnost pokolením příštím 1930“.

3.10.2015