PALÁC CLAM-GALLASŮV – Na domě čp.158 v Husově ul.20 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.158 v Husově ul.20 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Clam Gallasův palác vrcholně barokní, postavený 1713-19 Janem Bernardem Fischerem z Erlachu zčásti na zdivu gotického paláce moravského markraběte Jana Jindřicha. Plastiky na průčelí, kašně a schodišti od M.B.Brauna, fresky od C.Carlona“.