PALÁC DESK ZEMSKÝCH – Husova ul.čp. 241/7 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.241 v Husově ul.7 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Palác desk zemských vrcholně barokní architektura z první čtvrtiny 18.století na místě románského dvorce a později gotického domu. Ve 14. a 15. století zde bydlívali zemští úředníci, u nichž byly přechodně uloženy desky zemské“.