PALÁC KOLOVRATSKÝ – Na domě čp. 154/III ve Valdštejnské ulici Praha 1 Malá Strana

Na domě čp. 154/III ve Valdštejnské ulici Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Kolovratský palác parlament  České republiky senát renezančně barokní palác, který v roce 1886 zakoupil hrabě Zdenek Kolowrat Krakovský. Palác zahrnuje starší renesanční a barokní zástavby. Jeho dnešní podoba je dílem přestavby ze sklonku 18.století podle projektu Ignáce Palliardiho. V roce 1920 palác zakoupil Československý stát pro sídlo předsednictva vlády. V září 1938 byl v Zeleném salonku paláce vládě Československé republiky oznámen mnichovský diktát. Po roce 1945 se palác stal sídlem ministerstva informací a později ministerstva kultury“.