PALÁC TOSKÁNSKÝ – Na domě čp.182 Hradčanské náměstí 5 Praha 1 Hradčany

Na domě čp.182 Hradčanské náměstí 5 Praha 1 Hradčany je pamětní deska s textem:

Toskánský palác barokní stavba římského slohu, postavená stavitelem G.A.Canevallem v letech 1689-1691 podle návrhu J.B.Matheye pro hraběte Thuna. Roku 1716 získal palác rod vévodů Toskánských. Sloužil jako sídlo správy vévodských a císařských statků. Roku 1918 se stal majetkem státu. Sochy na atice jsou připisovány J.Brokofovi, nárožní plastika archanděla Michaela O.Mostovi. Komplexní rekonstrukci provedl v letech 1996-1998 Pražský stavební podnik podle projektu atelieru architekta Pavla Kupky“.