PALÁC TRAUTMANDORFSKÝ – Na domě čp.159 na rohu Mariánského náměstí 4 a Husovy ulice Praha 1 Staré Město

Na domě čp.159 na rohu Mariánského náměstí 4 a Husovy ulice Praha 1 Staré Město je pamětní deska s dvojjazyčným česko-italským textem:

„Palác tento ze století patnáctého pocházející, vznešené to sídlo hrabat Trauttmansdorff, přestavovaný během staletí a poškozený těžce zásahy neobezřetnými v dobách nedáv-ných, ve století jedenadvacátém láskyplně k novému životu přivedla Luigia Bordin Pasquale, jíž manžela a dětí jejích veškerý vděk a uznání náležejí. Bůh uchovej a ochraňuj dům tento, jakož i ty, kdož v něm pobývají. 15.8.2008.“

Nad textovou částí je firemní značka minerální vody Mattoni.