STANICE METRA ZLIČÍN – Ve vstupní hale stanice metra Zličín

Ve vstupní hale stanice metra Zličín je pamětní deska s textem:

„V. PROVOZNÍ ÚSEK TRASY “B“ METRA ZLIČÍN – NOVÉ BUTOVICE –MIMO –INVESTOR A PROVOZOVATEL DOPRAVNÍ PODNIK / a.s. PŘÍMÝ INVESTOR INŽENÝRING DOPRAVNÍCH STAVEB / a.s. GENERÁLNÍ PROJEKTANT METROPROJEKT / a.s. DODAVATEL STAVBY METROSTAV / a.s. DODAVATEL TECHNOLOGIE ČKD.DIZ / A.S. DOPRAVNÍ DÉLKA 5.109 km POČET STANIC 5 UVEDEMO DO PROVOZU 11/1994“.