STAROMĚSTSKÁ RADNICE – Na boční stěně orloje u vstupní brány Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1 Praha 1 Staré Město

Na boční stěně orloje u vstupní brány Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1 Praha 1 Staré Město, je pamětní deska s rozsáhlým textem:

Staroměstská radnice, symbol městské samosprávy a dějiště významných událostí českých dějin, vznikla v roce 1338 na základě souhlasu krále Jana Lucemburského. Jejím jádrem se stal raně gotický dům Volflina od Kamene k němuž na západní straně přilehaly zděné klenuté soukenické kotce z roku 1328. K radnici byly postupně připojeny další kupecké domy jižní fronty bloku, jejichž dochované dispozice sklepy a klenby v přízemí dokládají mimořádně vysokou úroveň výstavby středověké Prahy. –  Z rozsáhlé stavební činnosti ve 14.století pochází vysoká nárožní věž a připojená radniční kaple s arkýřem dokončená v roce 1381. Z počátku patnáctého stol. se dochovala radní síň s bohatě řezaným trámovým stropem ve druhém patře jižního traktu. Hlavní jižní portál a sousední okno s pozdně gotickou kamenickou výzdobou vznikly na sklonku patnáctého století.Unikátní radniční orloj vytvořil v r. 1410 mistr Mikuláš z Kadaně dle výpočtů Jana Šindela. Jeho dnešní bohatá pozdně gotická výzdoba pochází z roku 1490, kdy byl orloj opravován mistrem Hanušem z Růže. Originál kalendářní desky z roku 1865 je předním dílem Josefa Mánesa uložen v Muzeu hlavního města Prahy.Na radnici byl r. 1458 zvolen Jiří z Poděbrad českým králem. R.1621 bylo před ní popraveno 27 vůdců českého protihabsburského stavovského povstání. Její východní křídlo, původně pozdně gotická stavba s velkou obecní síní v letech 1839/1848 nahrazena novogotickou budovou Nobileho a Sprengera, bylo nacisty barbarsky zničeno za květnové revoluce roku 1945“.