STATEK VRANÝCH – Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8

Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8 je pamětní deska s textem:

„Statek Vraných: Barokní stavba vyznačující se souměrným rozvrhem obytných a hospodářských budov. Dokládá vliv velké architektury na lidové stavitelství. Nejvýznamnější památka obce je ve štítu datována rokem 1777“.


Dům byl prohlášen kulturní památkou.