KOSTEL SV. VÁCLAVA – Na stěně nad vstupním schodištěm kostela sv.Václava Čechovo náměstí Praha 10 Vršovice

Na stěně nad vstupním schodištěm kostela sv.Václava Čechovo náměstí Praha 10 Vršovice je pamětní deska s textem:

„Jubilejní kostel vystavěný l.p.1930 na paměť millenia sv.Václava 929-1929 vysvěcen 21.září 1930 od J.E.nejdp Dra Frant.Kordače arcibiskupa primase pražského projektoval arch. Josef Gočár prof. Akad. výtvar.umění stavěl ing. arch. stav. Frant. Strnad patronem farního kostela Občanská záložna ve Vršovicích farářem Stanislav Pilík arc.notář“.

KOSTEL SV. TOMÁŠE – Na přední straně kostela v Josefské ul. Praha 1 Malá Strana

Na přední straně kostela v Josefské ul. Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Klášter augustiniánů s kostelem sv.Tomáše založen Václavem II., vybudován goticky 1285-1379, rozšiřován do r.1420, kdy byl husity vypálen. V první pol. 16.století tu působil Václav Hájek z Libočan Kostel zbarokován K.I.Dienzenhoferem 1725-31. Uvnitř zařízení z doby kolem 1730. Fresky V.V.Reinera, plastiky F.M.Brokofa, J.Müllera, O.F.Quitainera, obrazy K.Škréty, F.X.Palka, J.Heinze, A.Stevense ze Steinfelsu, B.Prangera a kopie obrazů P.P.Rubense“.

KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA – Na boční stěně u vchodu do kostela ze Štěpánské ulice Praha 2 Nové Město

Na boční stěně u vchodu do kostela ze Štěpánské ulice Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Farní kostel sv.Štěpána založen Karlem IV. roku 1351 postaven do roku 1394. Věž připojena v 15.století. V letech 1686 a 1736 přistavěny barokní kaple 1876-1879 kostel regotizován A.Baumem a J.Mockerem. Ve vybavení kostela vyniká gotická kazatelna. Obraz P. Marie Svatoštěpánské z roku 1472. Obraz Křtu Páně od K.Škréty z roku 1649 a sv. Vojtěcha od V.V.Reinera. Ke kostelu patří zvonice z let 1600-1605 a naproti stojící rotunda sv. Longina z 12.století s barokně upravenou lucernou“.

KOSTEL SV. SALVÁTORA – Křižovnické nám. Praha 1 Staré Město

Na pilíři podloubí vstupu do kostela sv.Salvátora na Křížovnickém náměstí Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Salvátora vystavěn renesančně a raně barokně v letech 1578-1653 za účasti C.Luragha a F.Carattiho. Sochy na průčelí vytvořil J.J.Bendl, štuky na portiku D.Galli a uvnitř obrazy od J.J.Heinsche, štuky v kupoli a plastiky od J.J.Bendla“. (M.Zet, 1970)

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA VYŠEHRAD – Na čelní stěně kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Na čelní stěně kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Petra a Pavla novogotická přestavba z let 1885-1887 provedená podle plánů arch. J.Mockera. Průčelí s věžemi z let 1902-1903 dílo arch.F.Mikše.V kostele jsou dochovány boční kaple gotické stavby z období Karla IV..Tato postavena na místě kde stávala románská bazilika z druhé poloviny 11.stol. Gotická stavba byla v 16.století a znovu 1723-1730 přestavěna. Hlavní portál má reliéf Posledního soudu z roku 1901 od soch. Š.Zálešáka Z té doby je i secesní výmalba vnitřku od Františka a Marie Urbanových. Pozoruhodná je románská kamenná tumba zvaná Longinova a deskový obraz P.Marie Deštové z pol.14.století“.