VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE – Na průčelí budovy v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2 Nové Město

Na průčelí budovy Všeobecné fakultní nemocnice v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2-Nové Město je rozsáhlá pamětní deska s latinským textem:

„SALUTI AEGRORUM EREXERUNT JOSEPHUS II. LEOPOLDUS II. MDCCXC. AUXIT ET AMPLIFICAVIT FERDINANDUS I. MDCCCXXXIX“

(Pro blaho nemocných postavili Josef II. a Leopold II. 1790 Bohatě rozšířil Ferdinand I. roku 1839).

VLAŠSKÝ ŠPITÁL – Na budově bývalého Vlašského špitálu čp.335 ve Vlašské ul.34 Praha 1 Malá Strana

Na budově bývalého Vlašského špitálu čp.335 ve Vlašské ulici 34 Praha 1 Malá Strana je bílá mramorová deska s italským textem:

„QUESTA SEDE DOVE LA CONGREGAZIONE DEGLI ITALIANI IN PRAGA SORTA NEL 1575 FONDAVA  NEL 1602 L´ OSPEDALE E NEL 1804 ISTITUIVA LˇORFANO-TROFIO OGGI PER VOTO DELLA COLLETTIVITA RESTITUITA AL SUO PRIMO DECORO E LA CASA DˇITALIA IN PRAGA 1942“

VELKÁ FONTÁNA – Na vnitřní stěně levé tribuny Velké fontány U Výstaviště 1/20 Praha 7 – Holešovice

Na vnitřní stěně levé tribuny Velké fontány U Výstaviště 1/20 Praha 7- Holešoviceje pamětní deska s textem:

„Velká fontána vybudována v letech 1987-1991 na místě původní, tak zvané Křižíkovy fontány postavené dle návrhu arch. Roštlapila před 100 lety v roce 1891-1894 Investor a vyšší dodavatel Výstaviště Praha, Karel Klíma a Ladislav Pešek Generální projektant PAAT Praha Výtvarné a architektonické řešení zpracoval autorský kolektiv ing.arch. Zdeněk Stašek ing.arch. Milan Honzík Spolupráce na projektové dokumentaci Ateliér osvětlovací techniky Praha•SEPRO•Přerov•SIGMA inženýring Olomouc•SONING Praha• TECHNOART Újezd u Brna•VSŽ Košice Dodavatelé stavební části ARMABETON Praha•-NESAN Chrustenice u Berouna•ŠTUKO Praha•VÝSTAVIŠTĚ Praha Dodavatelé strojně technologické části ELEKTROPODNIK Praha•PRAGO-MONT Praha•POSAD Valašské Meziříčí-•SIGMA Olomouc•SONING Praha•-TECHNOART Újezd u Brna Zahraniční dodavatelé INTERSIGMA Praha•FNA STUMPF HALEIN Östereich“.

VALDŠTEJNSKÝ PALÁC – Na budově Valdštejnského paláce na Valdštejnském náměstí 17/4 Praha 1 Malá Strana

Na budově Valdštejnského paláce na Valdštejnském náměstí 17/4 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

Areál Valdštejnského paláce postavil jej v letech 1621 – 1634 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna vévoda frýdlanský. Za architekty jsou považováni Andrea Spezza, Giovanni Pieroni a Nicolo Sebregondi. Na vnitřní výzdobě se podíleli významní italští umělci malíř Baccio di Bianco a štukatéři Domenico  Canevalle a Santino Galli. Areál Valdštejnského paláce zahrnuje hlavní budovu, zahradu, jízdárnu a přilehlá hospodářská a administrativní křídla. Diky originálnímu architektonickému řešení a zachovalosti výzdoby vnitřních prostor tvoří jeden z nejvýznamnějších raně barokních celků ve střední Evropě. Poslední obnova se uskutečnila v letech 1996 – 2001. Valdštejnský palác je od roku 1996 sídlem Senátu parlamentu České republiky“.