ZEMSKÉ ZNAKY-FRAGMENTY – Ve vstupní hale stanice metra I.P.Pavlova

Ve vstupní hale stanice metra I.P.Pavlova jsou vpravo na stěně fragmenty českých znaků se lvy a pamětní deska s textem:

„ČESKÝ LEV – FRAGMENTY ZEMSKÉ ZNAKY Z NÁROŽÍ BAROKNÍ BAŠTY ČÍSLO XXVII Opevnění stavěl po roce 1655 Carlo Lurago, od roku  1660 Jan Dominik Orsi. Brána v baště zvaná Svinská byla zazděna v roce 1694. Opevnění  bylo likvidováno od bašty číslo XXVII až po Karlov a to v letech 1891 až 1897. Plastiky byly zachráněny při stavbě metra“.