KOSTEL SV. JAKUBA – Na stěně kostela v ulici Malá Štupartská 635/6 Praha 1 Staré Město

Na stěně kostela v ulici Malá Štupartská Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Jakuba s klášterem minoritů Založil jej 1232 Václav I. Po požáru goticky stavěn od dvacátých let 14.stol. do konce téhož století. Zbarokován J.Š. Pánkem 1690-1702. Na průčelí reliéfy a sochy O.Mosta. Uvnitř zvláště gotická pieta, náhrobek J.Vratislava z Mitrovic od J.B.Fischera z Erlachu a F.M.Brokofa, obrazy od P.Brandla, M.V.Halwachse, V.V.Reinera, J.J. Heinsche, J.K.Lišky, P.Kecka, fresky F.Vogeta, štuky A.Blolly, plastiky od I.F.Platzera. Socha svaté Aněžky České od Jindřicha Wielguse 1940“.