KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO – Na přední stěně kostela Kostelní nám. Praha 4 Kunratice

Vedle vstupních dveří na přední stěně kostela na Kostelním nám. Praha 4 Kunratice je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Jakuba většího Raně gotický kostel ze 13.století byl v letech 1730-1736 nahrazen barokní stavbou pravděpodobně Tomáše Haffeneckera. Iluzivní nástěnné malby a bohaté řezbářské vybavení doplňují působivou architekturu, související s vysokou úrovní pražského vrcholného baroku. Z původního kostela se zachoval presbytář /dnes sakristie/ s křížovou klenbou a gotickými nástěnnými malbami ze 14.století“.