VYŠEHRADSKÁ BRÁNA TÁBORSKÁ – Na levé straně opevnění u jižní vstupní brány

Na levé straně opevnění u první jižní vstupní brány V Pevnosti 159/5b Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem:

„TÁBORSKÁ BRÁNA POSTAVENA V ZEVNÍM BAROKNÍM OPEVNĚNÍ KOLEM ROKU 1655 JAKO ČÁST CELKOVÉHO FORTIFIKAČNÍHO PLÁNU JOSEFA SV.PÁNA PRIAMI ŠL. Z ROVERETA A PÁNA NA LIŠNĚ. DO OBECNÍ SPRÁVY PŘEVZATA R.1683.“

VYŠEHRADSKÁ BRÁNA ŠPIČKA – V ulici V Pevnosti na hradební zdi mezi Táborskou a Leopoldovou bránou Praha 2 Vyšehrad

V ulici V Pevnosti na hradební zdi mezi Táborskou a Leopoldovou bránou Praha 2 Vyšehrad je vedle pozůstatků bývalé vyšehradské brány zvané Špička pamětní deska s textem:

„Brána ze středověkého opevnění Vyšehradu zvaná Horní nebo Táborská. Přestavěna v XI.století  (tehdy zvaná Špička). Kolem r.1700 zbořeno I.patro. Kolem r.1860 ubourána pravá strana přízemí.“

VYŠEHRADSKÁ BRÁNA NOVÁ – Na severozápadní straně vyšehradského opevnění na pravé stěně vedle vstupní brány Vratislavova ul. Praha 2

Na severozápadní straně vyšehradského opevnění na pravé i levé stěně vedle vstupní brány Vratislavova ul. Praha 2 jsou pamětní desky.  Na levé pamětní desce je text:

„Brána Cihelná též brána Nová nebo pražská“


Na pravé pamětní desce je text: 

„Nová brána postavená v letech 1841-42 podle plánu ženijního nadporučíka Jiřího Weise z r.1835, zvaná též Pražská“.

VYŠEHRADSKÁ BRÁNA LEOPOLDOVA – V pravém průchodu druhé brány v ulici V Pevnosti Praha 2 Vyšehrad

V pravém průchodu druhé brány v ulici V Pevnosti je pamětní deska s textem:

„Leopoldova brána vystavěna asi podle plánu arch. Carlo Luragha stavitelem de Capauli do roku 1670 ve vnitřním pásmu vyšehradského opevnění. Je částí celkového projektu Josefa Sv. Pána Priami z Rovereta a na Lišně z r.1652. Do obecní správy byla převzata r.1683. Při původní výstavbě neměla pevného mostu. V roce 1742 zasadili na ní Francouzové znak (gen.inženýr de Berdiquier). V roce 1809 zazděna, 1842 otevřena a opatřena zděným mostem přes příkop pro novou táborskou silnici“.

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE – Na průčelí budovy v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2 Nové Město

Na průčelí budovy Všeobecné fakultní nemocnice v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2-Nové Město je rozsáhlá pamětní deska s latinským textem:

„SALUTI AEGRORUM EREXERUNT JOSEPHUS II. LEOPOLDUS II. MDCCXC. AUXIT ET AMPLIFICAVIT FERDINANDUS I. MDCCCXXXIX“

(Pro blaho nemocných postavili Josef II. a Leopold II. 1790 Bohatě rozšířil Ferdinand I. roku 1839).