VLAŠSKÝ ŠPITÁL – Na budově bývalého Vlašského špitálu čp.335 ve Vlašské ul.34 Praha 1 Malá Strana

Na budově bývalého Vlašského špitálu čp.335 ve Vlašské ulici 34 Praha 1 Malá Strana je bílá mramorová deska s italským textem:

„QUESTA SEDE DOVE LA CONGREGAZIONE DEGLI ITALIANI IN PRAGA SORTA NEL 1575 FONDAVA  NEL 1602 L´ OSPEDALE E NEL 1804 ISTITUIVA LˇORFANO-TROFIO OGGI PER VOTO DELLA COLLETTIVITA RESTITUITA AL SUO PRIMO DECORO E LA CASA DˇITALIA IN PRAGA 1942“

VELKÁ FONTÁNA – Na vnitřní stěně levé tribuny Velké fontány U Výstaviště 1/20 Praha 7 – Holešovice

Na vnitřní stěně levé tribuny Velké fontány U Výstaviště 1/20 Praha 7- Holešoviceje pamětní deska s textem:

„Velká fontána vybudována v letech 1987-1991 na místě původní, tak zvané Křižíkovy fontány postavené dle návrhu arch. Roštlapila před 100 lety v roce 1891-1894 Investor a vyšší dodavatel Výstaviště Praha, Karel Klíma a Ladislav Pešek Generální projektant PAAT Praha Výtvarné a architektonické řešení zpracoval autorský kolektiv ing.arch. Zdeněk Stašek ing.arch. Milan Honzík Spolupráce na projektové dokumentaci Ateliér osvětlovací techniky Praha•SEPRO•Přerov•SIGMA inženýring Olomouc•SONING Praha• TECHNOART Újezd u Brna•VSŽ Košice Dodavatelé stavební části ARMABETON Praha•-NESAN Chrustenice u Berouna•ŠTUKO Praha•VÝSTAVIŠTĚ Praha Dodavatelé strojně technologické části ELEKTROPODNIK Praha•PRAGO-MONT Praha•POSAD Valašské Meziříčí-•SIGMA Olomouc•SONING Praha•-TECHNOART Újezd u Brna Zahraniční dodavatelé INTERSIGMA Praha•FNA STUMPF HALEIN Östereich“.

VALDŠTEJNSKÝ PALÁC – Na budově Valdštejnského paláce na Valdštejnském náměstí 17/4 Praha 1 Malá Strana

Na budově Valdštejnského paláce na Valdštejnském náměstí 17/4 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

Areál Valdštejnského paláce postavil jej v letech 1621 – 1634 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna vévoda frýdlanský. Za architekty jsou považováni Andrea Spezza, Giovanni Pieroni a Nicolo Sebregondi. Na vnitřní výzdobě se podíleli významní italští umělci malíř Baccio di Bianco a štukatéři Domenico  Canevalle a Santino Galli. Areál Valdštejnského paláce zahrnuje hlavní budovu, zahradu, jízdárnu a přilehlá hospodářská a administrativní křídla. Diky originálnímu architektonickému řešení a zachovalosti výzdoby vnitřních prostor tvoří jeden z nejvýznamnějších raně barokních celků ve střední Evropě. Poslední obnova se uskutečnila v letech 1996 – 2001. Valdštejnský palác je od roku 1996 sídlem Senátu parlamentu České republiky“.

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA – Před vchodem do Valdštejnské zahrady nedaleko stanice metra Malostranská Praha 1 Malá Strana

Před vchodem do Valdštejnské zahrady nedaleko stanice metra Malostranská Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Valdštejnská zahrada Parlament České republiky Senát Původní manýristická zahrada Albrechta z Valdštejna v průběhu 18. a 19 století několikrát upravována. V padesátých letech 20.století byla uskutečněna úprava metodou náznakové rekonstrukce. V zahradě dominuje soubor kopií soch  Adriena de Vries, který byl pořízen ve 20.letech století podle originálů odvezených Švédy v roce 1648 a dnes instalovaných v královské zahradě v Drettningholmu. Poslední obnova zahrady v letech 2000-2001 respektovala historický vývoj zahrady, její členění a důležité originální části, jako je krápníkovástěna, voliéra, sala terrena a kašny“.