MODERNIZACE HL. NÁDRAŽÍ PRAHA - Na stěně v podchodu u schodiště na l.nástupiště Hlavního nádraží Praha

MODERNIZACE HL. NÁDRAŽÍ PRAHA - Na stěně v podchodu u schodiště na l.nástupiště Hlavního nádraží Praha

Na stěně v podchodu u schodiště na l.nástupiště Hlavního nádraží Praha je pamětní deska s textem: „Operační program Doprava Investice do Vaší budoucnosti Modernizace záp.č.žst. Praha hl.n., 2.část , nástupiště I-IV Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti Projekt obsahoval úplnou rekonstrukci stavebního a technologického zařízení v prostoru 1.-4. nástupiště, úpravy kolejiště a nástupišť včetně dokončení modernizace podchodů pro cestující. Projekt byl dokončen v roce 2009.“  Pod textem desky jsou loga podniků a institucí, které se na projektu podílely.

24.8.2014