STATEK VRANÝCH - Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8

STATEK VRANÝCH - Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8

Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8 je pamětní deska s textem: "Statek Vraných: Barokní stavba vyznačující se souměrným rozvrhem obytných a hospodářských budov. Dokládá vliv velké architektury na lidové stavitelství. Nejvýznamnější památka obce je ve štítu datována rokem 1777". Dům byl prohlášen kulturní památkou.