HLÁVKA Josef – Na domě čp.1966 v Jenštejnské ulici 1 v Praze 2

Na domě čp. 1966 v Jenštejnské ulici 1 je pamětní deska s textem:

„Dům tento vystavěl, zařídil a Spolku studentské koleje českých vysokých škol pražských věnoval vrch. stavební rada Josef Hlávka president České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, aby vynikajícím, avšak nemajetným posluchačům českých vys. škol pražských usnadněno bylo vzdělávati se. V zájmu svého národa a ku cti a prospěchu vlasti“.

Zdroj obrázku: mapy.cz

HOFMEISTER Franz – Na domě čp.497 U nemocnice 4 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.497 U nemocnice 4 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s česko německým textem:

„V této budově působil chemik prof. Franz Hofmeister (1850-1955), který předpověděl, že aminokyseliny se v bílkovinách pojí peptidickou vazbou a který v roce 1888 navrhl lyotropní (Hofmeisterovu) řadu iontů“.

Na desce text začíná pod portrétním medailonem a podpisem zlatým písmem prof. Hofmeistra a jeho chemickým vzorcem. Jako autor desky je zapsán M.Knobloch.

HLÁVKA Josef – V průchodu domu čp.736 ve Vodičkově ulici 17 v Praze 1

V průchodu domu čp.736 ve Vodičkově ulici 17 v Praze 1 je pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„Domy tyto zbudoval a odkázal Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových JOSEF HLÁVKA architekt, c.k.vrchní stavební rada atd. 1831-1908. Poznav, že jen ve vysokém vzdělání naše spása, založil z lásky k svému národu „Českou akademii“, aby v ní byly pěstovány jazyk český, vědy a umění. Postavil jí po boku „Národohospodářský ústav“, aby rozmnožil hmotné síly národa a založil „Studentské koleje českých vysokých škol pražských“ pro nemajetný snaživý dorost český“.


Na protější stěně průchodu je obdobná pamětní deska s textem:

„Josef Hlávka zůstavil celé své vlastní pílí a prací nastřádané jmění „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“, které slouží činnosti „České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění“, „Národohospodářského ústavu“ při České akademii, „Studentským kolejím českých vysokých škol pražských“, jakož i veškeré vědecké, literární a umělecké činnosti národa českého. Šlechetnému mecenáši věčná budiž paměť“.