VYŠEHRADSKÝ ROMÁNSKÝ MOST – Na severním okraji Vyšehradských sadů

Na severním okraji Vyšehradských sadů při okraji zdejší akropole je pod úrovní okolního terénu pamětní deska s textem:

Románský most stavba z poslední třetiny 11.stol z doby vlády prvého českého krále Vratislava 1061-1092 spojoval knížecí a královský okrsek s románskou bazilikou sv.Petra a Pavla

29.8.2012

VYŠEHRADSKÉ STARÉ DĚKANSTVÍ – Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad

Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem:

„Staré děkanství vyšehradské kapituly – barokní stavba z roku 1754 – archeologickým výzkumem zjištěny základy raněrománské baziliky sv.Vavřince z poslední třetiny XI.století – základy starší stavby patrně křížového půdorysu z konce X.století“.

29.8.2012

VYŠEHRADSKÁ BAZILIKA SV.VAVŘINCE – Na zdi vedle starého děkanství Soběslavova ul. Praha 2 Vyšehrad

Na zdi vedle starého děkanství Soběslavova ul. Praha 2 Vyšehrad vedle vstupního portálu baziliky sv.Vavřince je pamětní deska s textem:

„Bazilika sv.Vavřince-vstupní novorománský portál od A.Bauma z doby kolem roku 1880-stavba románské baziliky z poslední třetiny XI.století“

29.8.2012