BASTION XXXI U BOŽÍCH MUK – Na pevnostní zdi u bastionu XXXI v Horské ul. u Karlova Praha 2 Nové Město

Na pevnostní zdi u bastionu XXXI v Horské ul. u Karlova Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Základní kámen k Novému Městu pražskému, položený 26.března 1348, souvisel bezprostředně s výstavbou novoměstského opevnění. Hradby se táhly od vltavského břehu na sever, kolem Petrské čtvrti k jihu až do zlomu v opevnění při klášteře na Karlově, tj. na nejvyšším místě Nového Města. Odtud vedly jihozápadním směrem do údolí Botiče a poté na Vyšehrad. Úsek hradby od Karlova k Botiči je jedinou dochovanou částí gotického opevnění. Po roce 1648 bylo rozhodnuto vybudovat zcela nové opevnění Nového Města. Nejdříve byl vystavěn „neúplný bastion“ u „Božích muk“, pak kolem r.1700 vlastní bastion Karlov. Na počátku 19.století došlo k proměně valů hradeb a bastionů na parky, promenády a vyhlídková místa. Po vyhlášení Prahy svobodným městem bylo od roku 1875 bouráno opevnění až na úsek dochovaný kolem dnešního Karlova. Novoměstské hradby se dočkaly obnovy v letech 2001-2006. Vysoké nároky na jejich rekonstrukci vycházely z kulturního významu památky, nacházející se na území Pražské památkové rezervace pod ochranou UNESCO. Velká část fortifikace byla před zahájením opravy v havarijním stavu. Bastion č.XXXI nebyl pro novodobé navážky suti a náletovou zeleň přístupný veřejnosti. V roce 2007 Městská část Praha 2 vyhlásila veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení revitalizace objektu č.p. 1751/II a bastionu č.XXXI novoměstského opevnění. V letech 2010-2011 následně proběhla celková obnova tohoto území financovaná městskou částí. Vítězný návrh je dílem architektonické kanceláře MCA atelier s.r.o.“.

26.7.2013

První barikáda

Boje na pražských barikádách v roce 1945 jsou v moderních českých dějinách zcela největším bojovým vystoupením Čechů za svobodu a národní nezávislost na jejich vlastním území.  V noci z 5. na 6. května vyrostlo v Praze na dva tisíce barikád. Malá pamětní deska na domě čp.1387 v Budějovické ulici 7 nám sděluje citátem z knihy spisovatelky Marie Pujmanové, kde byla postavena první z nich. „… víte, kde vznikla v Praze první barikáda, ještě než letěla výzva rozhlasem? V sobotu dopoledne na Pankráci, před janečkárnou … Marie Pujmanová / Život proti smrti“  Pod deskou s tímto citátem je větší pamětní deska připomínající oběti padlé na tomto místě.

Proč „Janečkárna“? Na tomto místě se rozkládala bývalá zbrojovka podnikatele Františka Janečka, která koncem 20.let minulého století začala vyrábět místo zbraní motocykly včetně po válce legendárního péráka-Jawu 250.


Umístění na mapě