OBYTNÝ DŮM čp. 84-9 – Na domě čp. 84 Janáčkovo nábřeží 9 Praha 5 Smíchov

Na domě čp. 84 Janáčkovo nábřeží 9 Praha 5 Smíchov je smaltovaná deska s textem:

„Obytný dům čp. 84 Secesní dům z r. 1910 navrhl arch. Emil Dufek, výtvarně se podílel Jindřich Čapek. Fasáda je zakončena štítem střešního patra a věží na nároží. Zajímavé jsou dřevěné prvky arkýřů a štítu s motivem hrázděného zdiva“.

25.4.2015

OBYTNÝ DŮM čp. 1075-27 – Na domě čp.1075 Janáčkovo nábřeží 27 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1075 Janáčkovo nábřeží 27 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

“Obytný dům čp. 1075 Dům z r.1903 arch. Jiřího Justicha s výtvarnou spoluprací Jindřicha Říhy. Symetrická fasáda se secesní výzdobou, vchodem uprostřed a dvěma arkýři přes 1. a 2. patro zakončenými balkonem se secesními ornamenty na zábradlí“.

21.4.2015

OBYTNÝ DŮM čp. 1072-29 – Na domě čp.1072 Janáčkovo nábřeží 29 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1072 Janáčkovo nábřeží 29 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Obytný dům čp. 1072 Nárožní dům z poč.20 stol. 3 a 4 patro je členěno průběžnými pilastry a zdobeno plastickými ornamenty. Arkýř je umístěn na boční stěně nároží, balkony zdobeny kovovým zábradlím. Nároží jsou zakončena střešními štítky“.

21.4.2015

Klub recesistů

Možná nevíte, že v Praze existoval ve 30.letech Klub pražských recesistů. Vznikl postupně z hnutí recesistů a měl pevné stanovy a čtyři hodnostní třídy členství, zvanými pagoda. V roce 1937 vydali román Cesta do Bodele  pod jménem autora Pankrác Perla. Kult Pankráce Perly pak v klubu pokračoval v Tusarově ulici č.29, kde členové klubu umístili pamětní desku s textem: „V tomto domě nežil ani nezemřel Pankrác Perla, zakladatel Recesse. Stále sněží!“. Pamětní deska už tam dávno není, ale dům, na kterém byla umístěna, stále v Tusarově ulici č.29 stojí.

Ještě předtím, v červnu 1936 vyšel první Almanach Recesse, který formuloval východiska a cíle recesistů: „Všechno je fór. Sranda musí bejt, poněvadž nic jiného nelze vážně dělat. Bařtipáni i jeremiášové se na nás smějí ze všech koutů, bakuřové vládnou světem. Musíme vytáhnout starou a osvědčenou zbraň proti nim – srandu.“ Za protektorátu recesisté zareagovali na výzvu ministra Emanuela Moravce k iniciativní pomoci Říši a v dopise podepsaném Spolek přátel Říše KOLABORA navrhovali úsporná opatření jako zrušení pobočných ptačích budek nebo redukci počtu fotbalistů v jednom mužstvu na sedm. Druhý Almanach Recesse v roce 1940 cenzura zabavila a vyšel až po válce. 


Umístění na mapě


Další odkazy