PAMÁTCE OBĚTÍ BOMBARDOVÁNÍ PRAHY – Na budově Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 Karlovo náměstí 37

Na budově Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 Karlovo náměstí 37 je pamětní deska vyrobená z rozkovaných střepin bomb, na nichž je ocelová destička, kde je laserem vyryto 701 křížků za 701 obětí. Na destičce je vyrytý citát Josefa Čapka:

„Není zlých pravd, ale jsou zlé skutečnosti“, text: „Věnuje Městská část Praha 2“

„Tato pamětní deska byla vytvořena v roce 2015 ze střepin leteckých pum, shozených na Prahu“.

Na samostatné destičce pod vyrytými křížky je text:

“Památce obětí leteckého bombardování Prahy v letech 1944-1945“.

Autorem desky je sochař Petr Císařovský.

30.5.2015

FÜRNBERG Louis – Na domě čp.846 v ul. Milady Horákové 94 Praha 7 Bubeneč

Na domě čp.846 v ul. Milady Horákové 94 Praha 7 Bubeneč je pamětní deska s plastikou hlavy, jménem, datem narození a úmrtí a s textem:Na domě čp.846 v ul. Milady Horákové 94 Praha 7 Bubeneč je pamětní deska s plastikou hlavy, jménem, datem narození a úmrtí a s textem:

„Zde žil básník Louis Fürnberg od října 1937 do 15. března 1939 a od května 1946 do července 1954″

Pamětní desku s portrétem Louise Fürnberga vytvořil Karel Štojdl.

29.5.2015

NOVÁK Jaroslav BRAŤKA – Na přední stěně vinohradské vodárenské věže Praha 10 Vinohrady

Na přední stěně vinohradské vodárenské věže Korunní tř. 66 Praha 10 Vinohrady je pamětní deska s kresbou znaku vodních skautů a s textem:

„Zde se v roce 1913 poprvé sešli skauti, které dlouhá léta vedl JAROSLAV NOVÁK BRAŤKA spisovatel a zakladatel pětky 31.1.1894 – 14.3.1965 5.přístav vodních skautů Praha k 100. výročí dne 14.3.2015“.

25.6.2015

OBYTNÝ DŮM čp. 476-43 – Na domě čp.476 Janáčkovo nábřeží 43 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.476 Janáčkovo nábřeží 43 je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Obytný dům čp. 476 Dům z konce 19.stol. nad vchodem je balkon se zábradlím a balustrádou. Okna 1.patra zdobí trojúhelníkové frontony, nad okny 2. a 3. patra jsou rovné římsy. Zajímavá je plastická výzdoba mezi okny půdního polopatra“.

25.5.2015

OBYTNÝ DŮM čp.729 Janáčkovo nábřeží 31 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.729 Janáčkovo nábřeží 31 Praha 5 Smíchov je smaltovaná deska s textem:

„Novorenesanční dům z konce 19.stol. navrhl arch. Jan Zeyer. Nároží 4.patra je zdobené figurami českých kněžen a královen, nároží 3.patra do ulice P.Švandy ze Semčic zdobí výjev s věštbou kněžny Libuše. Pobýval zde (1913-1936) Kamil Krofta, bývalý ministr zahraničí (1936-1938).

23.5.2015