SANTOŠKA – Na domě Základní a Mateřské školy U Santošky 1/1007 Praha 5 Smíchov

Na domě Základní a Mateřské školy U Santošky 1/1007 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

Santoška Původně viniční usedlost. Z barokní doby se uchovaly jen fragmenty soch ve starém parku a sousoší puttů na vstupní bráně. Vlastní budova byla přestavěna v neogotickém slohu v r. 1870″.

2.7.2015