JESENSKÁ Žofie MUDr. a JESENSKÝ Jiří MUDr. – Na domě čp. 1939 Resslova ul. 7 Praha 2

Na domě čp. 1939 Resslova ul. 7 Praha 2 v jehož parteru je hostinec U parašutistů“ je pamětní deska s textem:

„V TOMTO DOMĚ ŽILI OBĚTAVÍ ČLENOVÉ ODBOJE MUDr. ŽOFIE JESENSKÁ A MUDr. JIŘÍ JESENSKÝ   SPOLUPRACOVNÍCI VOJENSKÉ OPERACE ANTHROPOID A DALŠÍCH VÝSADKŮ BYLI POPRAVENI NACISTY 24.10.1942 V MAUTHAUSENU. U PŘÍLEŽITOSTI 75.VÝROČÍ OPERACE ANTHROPOID VĚNUJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2“.

23.8.2017