HORNÍK Sláva – Škola v Nepomucké ulici Praha 5 Košíře

Sláva Horník se narodil ve Zbrašíně u Loun a do školy chodil v Lounech. Po skončení reálky se stal učitelem. Byl členem KSČ, činitelem komunistické strany a komunistického odboje, redaktorem a editorem ilegálního komunistického tisku za okupace. Jako učitel byl také organizátorem dělnické mládeže a pracoval v oddílech „Rudých průkopníků“. V Praze 5, kde učil (Škola Na Zámečnici, Nepomucká 3), je po něm pojmenována ulice. Pro své radikální komunistické postoje měl konflikty se zákonem, byl krátkodobě vězněn a v roce 1934 zbaven učitelského povolání. V březnu 1940 byl gestapem zatčen a 18. března umučen při výslechu. Na paměť jeho velkého života byla na škole v Nepomucké ulici v Košířích deska s jeho jménem.

Pamětní deska byla odstraněna a je nyní ve skladu MČ Praha 5.

27.7.2018