OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD – Nedaleko nultého kilometru dálnice D1 Praha 4 Chodov na pravé straně u benzinového čerpadla

Nedaleko nultého kilometru dálnice D1 Praha 4 Chodov na pravé straně u benzinového čerpadla je na kamenném podstavci pamětní deska s textem:

„Na památku obětem dopravních nehod ČSODN“.

Památník obětem dopravních nehod byl vybudován péčí Českého sdružení obětí dopravních nehod za finančního přispění  Evropského sociálního fondu a slavnostně odhalen byl 15.listopadu 2006