OBĚTEM OBLÉHÁNÍ PRAHY PRUSY – V zahradě domu čp.1464 v ulici U pily 1 Praha 4 Modřany

Na zahradě domu čp.1464 v ulici U pily 1 Praha 4 Modřany jsou Boží muka a na nich pamětní deska s textem:

„Památka na oběti obléhání Prahy Prusy. Dne 3.května 1757 zmocnili se Prusové, Prahu obléhající, pontonového mostu přes Vltavu u Modřan od našich vystavěného, vzavše z něho 16 pontonů. Při šarvátce tuto vzniklé padlo mnoho životů lidských za oběť. Pobití a utopení vojínové pohřbeni jsou u Modřan tam, kde za vsí, na cestě k Libuši postaveny jsou Boží muka. Kronika obce Modřany 1895“.