NEWYORSKÝM HASIČŮM – Na kamenném podstavci u pilíře Karlova mostu na Kampě Praha 1 Malá Strana

Na kamenném podstavci u pilíře Karlova mostu na Kampě Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s vyrytou českou a americkou vlajkou a s textem:

„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé. A právě proto je život hasiče pravým příkladem správného pochopení lidského života. Věnováno památce 343 hasičů a záchranářů newyorského hasičského sboru, kteří položili své životy 11.září 2001. Nikdy nezapomeneme, 11.9.2010 Dobrovolní hasiči Praha 1“.

NĚMEČTÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ V EXILU – Na domě čp.179 Křižíkova 26 Praha 8 Karlín

Na domě čp.179 Křižíkova 26 Praha 8 Karlín je pamětní deska s dvojjazyčným česko-německým textem:

Zde pracovalo exilové předsednictvo
německých sociálních demokratů v
 letech 1933 až 1938
Willy Brandt, 14.května 1990

Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bártík, 2012

Umístění na mapě


NA PAMĚŤ RUSŮ, UKRAJINCŮ a příslušníků národů bývalé Ruské říše – Na boční stěně pravoslavného kostela na hřbitově v Želivského ul. Praha 3 Žižkov

Na boční stěně pravoslavného kostela na hřbitově v Želivského ulici Praha 3 Žižkov je dvojjazyčná pamětní deska s textem:

„Rusům, Ukrajincům, přísluš-níkům dalších národů bývalé Ruské říše. V roce 1917 odmítnuvším komunistickouutopii a v řadách slavné dobrovolnické armády bránícím svět před bolševickým terorem, kteří na počátku dvacátých let nelezli nový domov v Československé republice. Avšak o čtvrtstoletí později byli prvními obětmi poválečného proti-komunistického oportunismu, jenž dopustil, aby byli v roce 1945 odvlečeni do sovětských věznic a koncentračních táborů, kde zahynuli nebo beze stopy zmizeli a jen hrstce bylo po mnoha letech dovoleno vrátit se zemřít ke svým rodinám domů do Československa.

 

Výbor „Oni byli první“ 1995. Zhotoveno za podpory vlády a ministerstva kultury České republiky“.

NA PAMĚŤ POPRAVENÝCH PŘEDÁKŮ STUDENTSTVA 17.11.1939 – Na domě čp.665 v Navrátilově ulici 12 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.665 v Navrátilově  ulici 12 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„V tomto domě v sekretariátu Svazu českého studentstva byli dne 16.listopadu 1939 zatčeni a dne 17.listopadu 1939, v den uzavření vysokých škol, v Ruzyni popraveni JUDr. Jaroslav Klíma, předseda Národ.svazu česk.studentstva v Čechách a na Moravě, JUDr. in mem. Bedřich Koula, dipl.sc. pol. jednatel Svazu českého studentstva c Čechách, PHDR in mem. Jan Weinert, profesor, předseda Svazu čes.studentstva v Čechách“.

NA PAMĚŤ POPRAVENÝCH – V podloubí vedle vchodu do budovy Právnické fakulty UK Náměstí Curieových 901/7 Praha 1 Staré Město

V podloubí vedle vchodu do budovy Právnické fakulty UK Náměstí Curieových 901/7 Praha 1 Staré Město je umístěna pamětní deska s textem:

„Na paměť studentů právnické fakulty University Karlovy popravených v letech 1949-1950. Karel Bacílek *25.3.1920 +24.5.1949 Boris Kovaříček *25.5.1927 +24.5.1949 Veleslav Wahl * 15.5.1922 Praha +6.6.1950“.