OBNOVENÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE – Na nádvoří Lidového domu čp.1033 Hybernská ul.7a Praha 1 Nové Město

Na nádvoří Lidového domu čp.1033 Hybernská ul.7a Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

Věnováno památce Zdeňka Bechyně Františka Čoupka Přemysla Janýra Josefa Munzara Zdeňka Pešky Josefa Veverky a všem, kteří se v roce 1968 podíleli na pokusu o obnovení Československé sociální demokracie a tím i demokracie v zemi. Jejich odkazu věrni zůstaneme!“

OBĚTEM REVOLUCE 1848 – Na zdi vedle kaple sv. Kosmy a Damiána v areálu kláštera na Slovanech Praha 2 Nové Město

Na zdi vedle kaple svatého Kosmy a Damiána v areálu kláštera na Slovanech Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„V zahradě, která ležela v těchto místech, bylo dne 17.června 1848 pohřbeno jedenáct osob padlých v revoluční bouři svatodušní. Pohřbená těla však zanedlouho na rozkaz rakouských státních úřadů byla tajně vyzdvižena a převezena na hřbitov olšanský, kde v neznámém hrobě uložena“.

OBĚTEM OBLÉHÁNÍ PRAHY PRUSY – V zahradě domu čp.1464 v ulici U pily 1 Praha 4 Modřany

Na zahradě domu čp.1464 v ulici U pily 1 Praha 4 Modřany jsou Boží muka a na nich pamětní deska s textem:

„Památka na oběti obléhání Prahy Prusy. Dne 3.května 1757 zmocnili se Prusové, Prahu obléhající, pontonového mostu přes Vltavu u Modřan od našich vystavěného, vzavše z něho 16 pontonů. Při šarvátce tuto vzniklé padlo mnoho životů lidských za oběť. Pobití a utopení vojínové pohřbeni jsou u Modřan tam, kde za vsí, na cestě k Libuši postaveny jsou Boží muka. Kronika obce Modřany 1895“.

OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD – Nedaleko nultého kilometru dálnice D1 Praha 4 Chodov na pravé straně u benzinového čerpadla

Nedaleko nultého kilometru dálnice D1 Praha 4 Chodov na pravé straně u benzinového čerpadla je na kamenném podstavci pamětní deska s textem:

„Na památku obětem dopravních nehod ČSODN“.

Památník obětem dopravních nehod byl vybudován péčí Českého sdružení obětí dopravních nehod za finančního přispění  Evropského sociálního fondu a slavnostně odhalen byl 15.listopadu 2006