DRAHORÁD Josef – Na plotu MŠ Drahorádova 530/2, Praha 8 – Střížkov

Foto Josef Kareš

Na plotu MŠ v Drahorádově ulici na Střížkově je vedle červené cedule s názvem ulice Drahorádova instalována modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Drahorád – (1984 – 1942) – Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


DOLEJŠEK Václav, prof. – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Dolejškova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení před křižovatkou ulice Dolejškova a U Slovanky v pražské Libni je pod červenou uliční cedulí instalována také modrá smaltovaná dodatková cedule s textem:

prof. Václav Dolejšek – (1895 – 1945) – Významný český vědec v oboru experimentální fyzika, zabýval se především spetroskopií. Profesor Univerzity Karlovy, Během okupace se zapojil do protinacistického odboje, zahynul v Malé pevnosti Terezín.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

DOLÁK Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Dolákova, Praha 8 – Bohnice

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ul. Dolákova proti mateřské škole je pod červenou cedulí s názvem ulice instalovaná také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Jaroslav Dolák – (1910 – 1942) – Povoláním typograf. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje, za což byl popraven v koncentračním táboře Flossenbürg v Bavorsku. Jeho manželka byla z rasových důvodů zavražděna nacisty v Osvětimi.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


ČUMPELÍK Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, Čumpelíkova 1009/3, Praha 8- Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení u hlavní silnice před domem Čumpelíkova 1009/3 v pražských Kobylisích je instalována modrá smaltovaná doplňková uliční cedule s textem:

Jaroslav Čumpelík – (1917 – 1942) – Povoláním strojní zámečník. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Za svou odbojovou činnost byl nacisty popravem na střelnici v Kobylisích.

Foto Josef Kareš

Umístění na mapě


Stejná cedule je instalována také na opačném konci Čumpelíkovy ulice v bůlízko parčíku při ústí do ulice Žernosecká.

ČESÁK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Česákova, Praha 8 – Střížkov

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v zatáčce pře domem čp.424/6 v ul. Česákova na pražském Střížkově je pod červenou uliční cedulí instalována modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Česák
(1904 – 1941)
Během okupace se zapojil do protinacistického odboje,
působil jako radiotelegrafista ilegální vysílačky. Zahynul
v koncentračním táboře Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě