TOVÁRNA NA ACETYLEN – Na sloupku vstupní brány továrny Hlubočepská ul. čp.418/70 Hlubočepy Praha 5 Smíchov

Na sloupku vstupní brány továrny Hlubočepská ul. čp.418/70 Hlubočepy Praha 5 Smíchov je bílá pamětní deska s textem:

„BÝVALÁ TOVÁRNA NA ACETYLEN FY.HYDROXYGEN JE FUNKCIONALIS TICKOU INDUSTRIÁLNÍ STAVBOU. BUDOVA BYLA POSTAVENA V LETECH 1938-1939 PODLE NÁVRHU VÝZNAM-NÉHO ČESKÉHO ARCHITEKTA F.A.LIBRY (1891-1958). PO ROCE 1948 PŘESTALA TOVÁRNA SLOUŽIT SVÉMU ÚČELU A V 80.LETECH BYLA URČENA K DEMOLICI. PO ZÁSAHU VEŘEJNOSTI SE TAK NESTALO A OBJEKT BYL V ROCE 1989 ZAPSÁN MINISTERSTVEM KULTURY DO SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK. V LETECH 1999-2000 PROVEDLA FA. PROMI PODLE PROJEKTU ARCHITEKTŮ F.RAJERA A V.HRONA CELKOVOU REKONSTRUKCI A OBJEKT SE STAL JEJÍM SÍDLEM“.

TISKÁRNA UNIE – Na domě čp.1961 Svobodova ul.1 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.1961 Svobodova ul.1 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Projekt.:arch.J.Libanský Praha II. Postavil: inž.Ant.Belada Praha VI.“ 


Deska připomíná stavitele původní secesně novorenezační stavbu z let 1906-1907. Na počátku 21.století se bývalý areál společnosti Polygrafie změnil v luxusní hotel Park Inn. Rekonstrukce původního průmyslového areálu a dostavba nových částí byly pod dozorem památkářů. Vnější secesní fasáda zůstala prakticky nedotčená, uvnitř areálu naopak došlo k velikým změnám. Vyrostla zde nová křídla budovy postavená v nejmodernějším architektonickém stylu.

STATEK VRANÝCH – Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8

Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8 je pamětní deska s textem:

„Statek Vraných: Barokní stavba vyznačující se souměrným rozvrhem obytných a hospodářských budov. Dokládá vliv velké architektury na lidové stavitelství. Nejvýznamnější památka obce je ve štítu datována rokem 1777“.


Dům byl prohlášen kulturní památkou.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE – Na boční stěně orloje u vstupní brány Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1 Praha 1 Staré Město

Na boční stěně orloje u vstupní brány Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1 Praha 1 Staré Město, je pamětní deska s rozsáhlým textem:

Staroměstská radnice, symbol městské samosprávy a dějiště významných událostí českých dějin, vznikla v roce 1338 na základě souhlasu krále Jana Lucemburského. Jejím jádrem se stal raně gotický dům Volflina od Kamene k němuž na západní straně přilehaly zděné klenuté soukenické kotce z roku 1328. K radnici byly postupně připojeny další kupecké domy jižní fronty bloku, jejichž dochované dispozice sklepy a klenby v přízemí dokládají mimořádně vysokou úroveň výstavby středověké Prahy. –  Z rozsáhlé stavební činnosti ve 14.století pochází vysoká nárožní věž a připojená radniční kaple s arkýřem dokončená v roce 1381. Z počátku patnáctého stol. se dochovala radní síň s bohatě řezaným trámovým stropem ve druhém patře jižního traktu. Hlavní jižní portál a sousední okno s pozdně gotickou kamenickou výzdobou vznikly na sklonku patnáctého století.Unikátní radniční orloj vytvořil v r. 1410 mistr Mikuláš z Kadaně dle výpočtů Jana Šindela. Jeho dnešní bohatá pozdně gotická výzdoba pochází z roku 1490, kdy byl orloj opravován mistrem Hanušem z Růže. Originál kalendářní desky z roku 1865 je předním dílem Josefa Mánesa uložen v Muzeu hlavního města Prahy.Na radnici byl r. 1458 zvolen Jiří z Poděbrad českým králem. R.1621 bylo před ní popraveno 27 vůdců českého protihabsburského stavovského povstání. Její východní křídlo, původně pozdně gotická stavba s velkou obecní síní v letech 1839/1848 nahrazena novogotickou budovou Nobileho a Sprengera, bylo nacisty barbarsky zničeno za květnové revoluce roku 1945“.

STANICE METRA ZLIČÍN – Ve vstupní hale stanice metra Zličín

Ve vstupní hale stanice metra Zličín je pamětní deska s textem:

„V. PROVOZNÍ ÚSEK TRASY “B“ METRA ZLIČÍN – NOVÉ BUTOVICE –MIMO –INVESTOR A PROVOZOVATEL DOPRAVNÍ PODNIK / a.s. PŘÍMÝ INVESTOR INŽENÝRING DOPRAVNÍCH STAVEB / a.s. GENERÁLNÍ PROJEKTANT METROPROJEKT / a.s. DODAVATEL STAVBY METROSTAV / a.s. DODAVATEL TECHNOLOGIE ČKD.DIZ / A.S. DOPRAVNÍ DÉLKA 5.109 km POČET STANIC 5 UVEDEMO DO PROVOZU 11/1994“.