VYŠEHRADSKÉ STARÉ DĚKANSTVÍ - Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad

VYŠEHRADSKÉ STARÉ DĚKANSTVÍ - Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad

Na domě starého děkanství v Soběslavově ulici č.1/14 Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem: „Staré děkanství vyšehradské kapituly - barokní stavba z roku 1754 - archeologickým výzkumem zjištěny základy raněrománské baziliky sv.Vavřince z poslední třetiny XI.století - základy starší stavby patrně křížového půdorysu z konce X.století“.

29.8.2012