HAVLÍČEK Karel – V průčelí domu čp.1029 v Havlíčkově ulici 3 Praha 1

V průčelí domu čp.1029 v Havlíčkově ulici 3 Praha 1 (naproti Masarykově nádraží) je umístěna pamětní deska s textem:

„Zde zemřel dne 29.července 1856 Karel Havlíček“.