KLAPÁLEK František – Na domě čp.263 Karlínské náměstí 17 Praha 8 Karlín

Unicode

Na domě čp.263 Karlínské náměstí 17 Praha 8 Karlín byla bronzová pamětní deska s bustou a textem:

„Prof.František Klapálek, věhlasný přírodozpytec a organisátor úřednictva. Narodil se *30.VIII.1863 v Luži, zemř. +3.II.1919 v Praze. Věnuje odborové ústředí úřednické v Praze, Společnost entomologická a Úřednická mensa“

Desku jsem 23.3.2012 na domě nenašel. Fotografii pamětní desky s bustou prof.F.Klapálka, pořízenou  v době kdy na domě ještě byla, mi poskytl pan Adriaan van Unnik.


Prof. František Klapálek byl významný český entomolog, první předseda České entomologické společnosti, kterou spolu s dalšími 19 entomology založil dne 17.ledna 1904 v Praze. Jako významný znalec hmyzu byl známý po celém světě. Byl autorem prvního českého překladu knihy Charlese Darwina „O původu druhů…“. Zemřel roku 1919 v Praze – Karlíně.

23.3.2012

PŘIBÍK Jan Pravoslav – Na domě čp.215 v Sokolovské ulici Praha 9 Vysočany

Foto Miroslav Kuranda.

Na místě nové zástavby v Sokolovské ulici čp.215 stávala stará vysočanská škola. Prvním učitelem ve vysočanské škole se stal národní buditel Jan Pravoslav Přibík (1811 – 1893). V roce 1888 se začala stavět nová škola, která zahájila vyučování 20. listopadu 1890.

V roce 1899 byla na ní odhalena kamenná pamětní deska s reliéfem a textem:

Jan Pravoslav Přibík zde žil a působil 1854-1876. Věnovali žáci a ctitelé L.P.1899″.

Na snímku z konce 60. let minulého století je budova školy s pamětní deskou na Jana Pravoslava Přibíka nad vchodem.

10.3.2012