DŮM U ZLATÉHO MELOUNU – Michalská ul. čp.432/12 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.432 v Michalské ul.12 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s reliéfním symbolem zlatého melounu a textem:

„Dům čp.432/I. vznikl ze dvou původně gotických domů, z nichž severní „U zlatého melounu“ měl bohatou fasádu z druhé poloviny 14.století. V renezanci rozšířený dům přestavěl barokně před 1750 R.hr.Chotek. V roce 1760 získal i sousední, původně gotický nárožní dům Reinhartovský („U Kryštofora“) a oba objekty spojil v jeden palác. Dům byl upraven ve 2.pol. 19.století. V objektu byla od r.1828 Linkova taneční škola, kam docházeli čeští literáti Jan Neruda, Adolf Heyduk a další. Zde se v r.1863 poprvé tančila Česká beseda“.

DŮM U ZLATÉ VÁHY – Na domě čp.511-I. v Havelské ul.3 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.511-I. v Havelské ul.3 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Tento dům č.p. 511-I. „U zlaté váhy“ je původu gotického (15.století) a sestával ze dvou domů. Z této doby zachovalo se podloubí. V době barokní přestavěny oba domy a opatřeny jednotným průčelím se štítem z r.1690. V roce 1918 odkryty zbytky barokního ostění vjezdu pod podloubím a zachovány. Při vnitřní přestavbě domu v letech 1928 a 1929 bylo majitelem Václavem Kučerou pietně opraveno průčelí do Havelské ulice, konservována socha P. Marie ve štítě s původní polychromií a malby na průčelí i pod podloubím /znaky/. Zde sídlel vlastenecký spolek „Repeal“, který dal podnět k památné schůzi ve Svatováclavských lázních dne 11.března 1848 v níž stanoveny české politické požadavky“ Č.Matějček, Praha XII.

DŮM U ŽELEZNÝCH DVEŘÍ – Na domě čp.436 Michalská ul.19 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.436 Michalská ul.19 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Tento dům, jenž kdysi slul „U dvou jelenů o jedné hlavě“ a od počátku 16.století se nazývá „U železných dveří“ po prvé se připomíná roku 1400. Avšak má minulost ještě mnohem starší. V držení domu se v dlouhých věcích vystřídali četní měšťané i šlechtici. Mezi nimi ti, kdo o dům pečovali i jej snahami a činy do dějin zapsali. K nejpřednějším majetníkům náleží Jan Hlavsa z Liboslavě, v první polovině 16.století obhájce městských práv a náboženského pokroku českého. Později Tomáš Habenstreit ze Streitfeldu, jenž dům roku 1556 nákladně přestavěl a Jan Šťastný Goliáš, po Bílé Hoře uprchlý pro víru z vlasti a odsouzený hrdla i statku. Pak dlouhý čas dům zůstal v německých rukou, až v r.1920 koupili jej manželé Antonín a Rudolfa Paříkovi, kteří na paměť předků i k ozdobě města tuto vzácnou historickou a uměleckou památku obnovili a pro budoucnost zachovali“.


Majitele domu Jana Šťastného Goliáše prý s největší pravděpodobností upomíná obraz Goliáše, vyvedený v bohatě zdobené kartuši nad pozdně gotickým portálem domu do Michalské ulice. Obraz Goliáše, který nese na svých zádech železná vrata, ve skutečnosti prý představoval biblický výjev ze života legendárního siláka Samsona, kterému, když se vracel od nevěsty ve městě Gaza, přibouchli před nosem městskou bránu. Rozzuřený svalovec bránu vylomil a její veřeje odnesl na návrší tyčící se proti Hebronu.

DŮM U VODOPÁDU – Na postranní stěně domu Na Jánském vršku 1 Praha 1 Malá Strana

Na postranní stěně domu Na Jánském vršku 1 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s dvojjazyčným česko anglickým textem:

„Dům u vodopádu“ kulturní památka. Dům pochází ze 13.století, s dochovanými románskými prvky. Renesanční přestavba v 16.století, kdy tu žil architekt Orsini. Nejrozsáhlejší stavební úpravy proběhly v letech 1824-26 v klasicistním stylu. Do této podoby, zachycené na Langweilově modelu Prahy, byl dům po rozsáhlé rekonstrukci vrácen v roce 2003. Dům získal nominaci na Fasádu roku 2004. Dnes je zde galerie a apartmány Eclectic“

DŮM U VEJVODŮ – Jilská ul. čp.353/4 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.353 Jilská ul.4 zvaného „U Vejvodů“ je pamětní deska s vyrytým textem:

NÁKLADNICKÝ DŮM U VEJVODŮ STOJÍ NA MÍSTĚ TŘÍ
DOMŮ, KTERÉ R.1403 NÁLEŽELY MATĚJI PAZDEROVI
SLÁDKU MAREŠI SOBKOVI A PETROVI Z PLZNĚ
PROSTŘEDNÍ Z NICH SLUL OD R.1560 PO NÁKLADNÍKU
MATOUŠI GOLIÁŠOVI >U GOLIÁŠŮ<.
V L. 1576-1627 BYL ZDE HOSPODÁŘEM MELICHAR
HALDYUS Z NAYENBERGKU. BAKALÁŘ RADNÍ ST.M.PR. DEFENSOR CÍRKVE EVANG., JENŽ R.1584 PŘIKOUPIL DŮM
NĚKDY PAZDERŮV (R.1617 GOLIÁŠOVSKÝ) V NYNĚJŠÍ PODOBU
PŘESTAVĚL. V L. 1635-72 VEDL ZDE ŽIVNOST NÁKLADNÍK
MIKULÁŠ FR. TUREK ZE STURMFELDU A ROZENTHALU
PRIMAS ST.M.PR. OBHÁJCE PRAHY PŘED ŠVÉDY JENŽ R.1654
DŮM NĚKDY PETRŮV ZÍSKAL A S PŘEDEŠLÝMI SPOJIL POZDĚJI
V L.1717-57 JAN VÁCL-VEJVODA ZE STROMBERGKU
PRIMAS ST.M.PR. OBHÁJCE PRAHY ZA VÁLKY SEDMILETÉ.
PŘED ZBOŘENÍM ZACHRÁNIL S POMOCÍ    OBNOVIL K.I.KLUSÁČEK 1908.

Foto Václav Bártík, 2014
Foto Václav Bártík, 2014

Umístění na mapě


Další odkazy