VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA – Před vchodem do Valdštejnské zahrady nedaleko stanice metra Malostranská Praha 1 Malá Strana

Před vchodem do Valdštejnské zahrady nedaleko stanice metra Malostranská Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Valdštejnská zahrada Parlament České republiky Senát Původní manýristická zahrada Albrechta z Valdštejna v průběhu 18. a 19 století několikrát upravována. V padesátých letech 20.století byla uskutečněna úprava metodou náznakové rekonstrukce. V zahradě dominuje soubor kopií soch  Adriena de Vries, který byl pořízen ve 20.letech století podle originálů odvezených Švédy v roce 1648 a dnes instalovaných v královské zahradě v Drettningholmu. Poslední obnova zahrady v letech 2000-2001 respektovala historický vývoj zahrady, její členění a důležité originální části, jako je krápníkovástěna, voliéra, sala terrena a kašny“.

TOVÁRNA NA ACETYLEN – Na sloupku vstupní brány továrny Hlubočepská ul. čp.418/70 Hlubočepy Praha 5 Smíchov

Na sloupku vstupní brány továrny Hlubočepská ul. čp.418/70 Hlubočepy Praha 5 Smíchov je bílá pamětní deska s textem:

„BÝVALÁ TOVÁRNA NA ACETYLEN FY.HYDROXYGEN JE FUNKCIONALIS TICKOU INDUSTRIÁLNÍ STAVBOU. BUDOVA BYLA POSTAVENA V LETECH 1938-1939 PODLE NÁVRHU VÝZNAM-NÉHO ČESKÉHO ARCHITEKTA F.A.LIBRY (1891-1958). PO ROCE 1948 PŘESTALA TOVÁRNA SLOUŽIT SVÉMU ÚČELU A V 80.LETECH BYLA URČENA K DEMOLICI. PO ZÁSAHU VEŘEJNOSTI SE TAK NESTALO A OBJEKT BYL V ROCE 1989 ZAPSÁN MINISTERSTVEM KULTURY DO SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK. V LETECH 1999-2000 PROVEDLA FA. PROMI PODLE PROJEKTU ARCHITEKTŮ F.RAJERA A V.HRONA CELKOVOU REKONSTRUKCI A OBJEKT SE STAL JEJÍM SÍDLEM“.

TISKÁRNA UNIE – Na domě čp.1961 Svobodova ul.1 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.1961 Svobodova ul.1 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Projekt.:arch.J.Libanský Praha II. Postavil: inž.Ant.Belada Praha VI.“ 


Deska připomíná stavitele původní secesně novorenezační stavbu z let 1906-1907. Na počátku 21.století se bývalý areál společnosti Polygrafie změnil v luxusní hotel Park Inn. Rekonstrukce původního průmyslového areálu a dostavba nových částí byly pod dozorem památkářů. Vnější secesní fasáda zůstala prakticky nedotčená, uvnitř areálu naopak došlo k velikým změnám. Vyrostla zde nová křídla budovy postavená v nejmodernějším architektonickém stylu.