STATEK VRANÝCH – Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8

Na průčelí domu čp.36 Bohnická 1 Praha 8 je pamětní deska s textem:

„Statek Vraných: Barokní stavba vyznačující se souměrným rozvrhem obytných a hospodářských budov. Dokládá vliv velké architektury na lidové stavitelství. Nejvýznamnější památka obce je ve štítu datována rokem 1777“.


Dům byl prohlášen kulturní památkou.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE – Na boční stěně orloje u vstupní brány Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1 Praha 1 Staré Město

Na boční stěně orloje u vstupní brány Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1 Praha 1 Staré Město, je pamětní deska s rozsáhlým textem:

Staroměstská radnice, symbol městské samosprávy a dějiště významných událostí českých dějin, vznikla v roce 1338 na základě souhlasu krále Jana Lucemburského. Jejím jádrem se stal raně gotický dům Volflina od Kamene k němuž na západní straně přilehaly zděné klenuté soukenické kotce z roku 1328. K radnici byly postupně připojeny další kupecké domy jižní fronty bloku, jejichž dochované dispozice sklepy a klenby v přízemí dokládají mimořádně vysokou úroveň výstavby středověké Prahy. –  Z rozsáhlé stavební činnosti ve 14.století pochází vysoká nárožní věž a připojená radniční kaple s arkýřem dokončená v roce 1381. Z počátku patnáctého stol. se dochovala radní síň s bohatě řezaným trámovým stropem ve druhém patře jižního traktu. Hlavní jižní portál a sousední okno s pozdně gotickou kamenickou výzdobou vznikly na sklonku patnáctého století.Unikátní radniční orloj vytvořil v r. 1410 mistr Mikuláš z Kadaně dle výpočtů Jana Šindela. Jeho dnešní bohatá pozdně gotická výzdoba pochází z roku 1490, kdy byl orloj opravován mistrem Hanušem z Růže. Originál kalendářní desky z roku 1865 je předním dílem Josefa Mánesa uložen v Muzeu hlavního města Prahy.Na radnici byl r. 1458 zvolen Jiří z Poděbrad českým králem. R.1621 bylo před ní popraveno 27 vůdců českého protihabsburského stavovského povstání. Její východní křídlo, původně pozdně gotická stavba s velkou obecní síní v letech 1839/1848 nahrazena novogotickou budovou Nobileho a Sprengera, bylo nacisty barbarsky zničeno za květnové revoluce roku 1945“.

STANICE METRA ZLIČÍN – Ve vstupní hale stanice metra Zličín

Ve vstupní hale stanice metra Zličín je pamětní deska s textem:

„V. PROVOZNÍ ÚSEK TRASY “B“ METRA ZLIČÍN – NOVÉ BUTOVICE –MIMO –INVESTOR A PROVOZOVATEL DOPRAVNÍ PODNIK / a.s. PŘÍMÝ INVESTOR INŽENÝRING DOPRAVNÍCH STAVEB / a.s. GENERÁLNÍ PROJEKTANT METROPROJEKT / a.s. DODAVATEL STAVBY METROSTAV / a.s. DODAVATEL TECHNOLOGIE ČKD.DIZ / A.S. DOPRAVNÍ DÉLKA 5.109 km POČET STANIC 5 UVEDEMO DO PROVOZU 11/1994“.

STANICE METRA SKALKA – Ve vstupní hale stanice metra Skalka Praha 10 Strašnice

Ve vstupní hale stanice metra Skalka pod ulicí Na Padesátém Praha 10 Strašnice je pamětní deska s reliéfem a textem:

„METRO TRASA ŽELIVSKÉHO–SKALKA PROVOZNÍ DÉLKA-2,6 KM  POČET STANIC-2  PŘÍMÝ INVESTOR-DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB GENERÁLNÍ PROJEKTANT-METROPROJEKT PRAHA VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY-METROSTAV PRAHA  VYŠŠÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE-ČKD PRAHA  UVEDENO DO PROVOZU 07, 1990“

STANICE METRA KAČEROV – V průčelí nástupiště stanice metra Kačerov Praha 4 Krč

V průčelí nástupiště stanice metra Kačerov mezi ulicemi Budějovická a Michelská Praha 4 Krč je pamětní deska s textem:

„METRO–1. PROVOZNÍ ÚSEK TRASY C SOKOLOVSKÁ-KAČEROV UVEDENO DO PROVOZU 9.5.1974 k 29.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ SOVĚTSKOU ARMÁDOU. INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK-METRO GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOPRAVNÍ PODNIK-METROPROJEKT GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: N.P. METROSTAV  GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE: ČKD PRAHA  DOPRAVNÍ DÉLKA 6,6 KM  POČET STANIC 9“.