STANICE METRA HÁJE (dříve Kosmonautů) – V západní vstupní hale stanice metra Háje Praha 4 Háje Jižní Město

V západní vstupní hale stanice metra Háje (dříve Kosmonautů) Opatovská ul. Praha 4 Háje Jižní město je pamětní deska s textem:

„2 PROVOZNÍ ÚSEK TRASY C KAČEROV-KOSMONAUTŮ UVEDENÍ DO PROVOZU 7.11.1980. INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M. PRAHY–INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB K.Ú.O.  GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY-METROPROJEKT K.Ú.O. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY:  METROSTAV N.P. GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE: Č.K.D. PRAHA O.P.  DOPRAVNÍ DÉLKA: 5,3 km. POČET STANIC: 4“.

STANICE METRA FLORENC ( dříve Sokolovská ) – Před vstupem do haly k nástupišti metra trasy B Sokolovská ulice Praha 8 Karlín

Přad vstupem do haly k nástupišti metra trasy B Sokolovská ulice Praha 8 Karlín jsou dvě pamětní textové desky:

„PROVOZNÍ ÚSEK TRASY B SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ-SOKOLOVSKÁ  DOPRAVNÍ DÉLKA 4,9 km  POČET STANIC 7  V PROVOZU OD 2.11.1985“  – „GENERÁLNÍ INVESTOR: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB K.Ú.O.  GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY METROPROJEKT K.Ú.O.  GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: METROSTAV N.P.  GENERÁLNÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE: ČKD PRAHA O.P.“

STANICE METRA ANDĚL (dříve Moskevská) – Ve vstupní hale stanice metra Anděl Na Knížecí Praha 5 Smíchov

Ve vstupní hale stanice metra Anděl (dříve Moskevská) Na Knížecí Praha 5 Smíchov je pamětní deska s dvojjazyčným česko-ruským textem:

„STANICE METRA MOSKEVSKÁ VYBUDOVANÁ V ROCE 1985 SPOLEČNĚ PRAŽSKÝMI A MOSKEVSKÝMI BUDOVATELI METRA NA POČEST ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ“

PRAŠNÁ BRÁNA – Na boční stěně brány na Náměstí Republiky Praha 1 Staré Město

Na boční stěně brány na Náměstí Republiky Praha 1 Staré Město vedle Obecního domu je pamětní deska s textem:

„Prašná brána postavena za Vladislava Jagellonského při Králově dvoře. Budovaná od r.1475 mistrem Václavem a pak M.Rejskem, který záhy převzal vedení stavby. Pozdně gotická výstavba přerušena asi roku 1483. Novogoticky obnovil r.1875-86 J.Mocker„.

PODSKALSKÁ CELNICE – Na postranní stěně budovy u schodiště do muzejní části Rašínovo nábřeží Praha 2 Nové Město

Na postranní stěně budovy u schodiště do muzejní části Rašínovo nábřeží Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Podskalská celnice Na Výtoni čp.412-/II budova z 16.stol. s roubeným patrem a dřevěnými renesančními stropy, nad vchodem znak Nového Města z r.1671. Poslední zbytek původní zástavby starého Podskalí. V r.1561 byla zakoupena novoměstskou obcí  pro vybírání cla z vorů plavených po Vltavě. Clo se původně vybíralo vytínáním klád z vorů – odtud název Výtoň. Od 16.stol. byl v přízemí hostinec. Roku 1908 je budova v majetku pražské obce od r.1939 ve správě Muzea hlavního města Prahy“.