BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA –

V Juarézově ulici na plotu boční stěny zahrady domu čp. 423 Českomalínská ul. 47 Praha 6 Bubeneč je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Benito Pablo Juárez García mexický prezident indiánského původu, bojovník za republikánské svobody, právník“.


Benito Pablo Juárez García byl zapotecký Indián, který byl v letech 1861–1863 a 1867–1872 prezidentem Mexika. Pro svůj boj proti francouzské okupaci, která se snažila zde prosadit císařství, a pro snahu o modernizaci Mexika, je Benito Juárez považován za největší postavu mexické historie a národního hrdinu