MAŠÍN Josef – Na zdi domu v ul. Mašínova 314/1, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na zdi domu v ulici Mašínova čp. 314/1 v pražských Kobylisích, hned za rohem vchodu do restaurace Kozlovna Almara, který je z ulice Klapkovy, je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Mašín
(1896 – 1942)
Za 1. světové války byl československým legionářem v Rusku, potom
důstojníkem Československé armády. Zapojil se do protinacistického
odboje v rámci Obrany národa a její zpravodajsko-diverzní skupiny
Tři králové. Popraven nacisty na střelnici v Kobylisích.


Umístění na mapě


Další odkazy

MALÝ Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Malého, Praha 8 – Karlín

Foto Josef Kareš

V ulici Malého v pražském Karlíně, a to hned před budovou Sokola Karlín, je na sloupu veřejného osvětlení pod červenou smaltovanou deskou s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Malý
(1984 – 1943)
Vynikající gymnasta, účastník letních olympijských her v Antverpách (1920), zlatý medailista z Mistrovství světa ve sportovní gymnastice
v Lublani (1922) v disciplíně kruhy. Během okupace se zapojil
do protinacistického odboje, za což byl popraven nacisty v Berlíně.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

LUDMILA kněžna – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Ludmiliina, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení na konci krátké Ludmiliiny ulice v blízkosti stanice metra Palmovka je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

kněžna Ludmila
(+921)
Byla manželkou českého knížete Bořivoje z rodu Přemyslovců. Podporovala šíření křesťanství a v této víře vychovávala i svého
vnuka Václava. Byla uškrcena na rozkaz své snachy Drahomíry.
Církví svatořečena, je jedním z českých patronů.


Umístění na mapě


Další odkazy

LHOTÁK Kamil -Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Lhotákova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení na rohu ulic Lhotákova a Pod vodárenskou věží v pražské Libni je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Kamil Lhoták
(1912 – 1990)
Malíř, grafik a ilustrátor. Zakladatel umělecké skupiny 42.
Tématem jeho maleb byla především velkoměstská periferie
a dopravní prostředky z počátku 20. století.

Foto Josef Kareš

Umístění na mapě


Další odkazy

KOLÁČEK František, Prof. – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Koláčkova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v zatáčce ulic U Slovanky a Koláčkova je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

prof. František Koláček
(1851 – 1913)
Významný český fyzik a matematik, vypracoval elektromagnetickou
teorii disperze světla. Profesor pražské Univerzity Karlovy
i brněnského Vysokého učení technického.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy