MAŠÍN Josef – Na zdi domu v ul. Mašínova 314/1, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na zdi domu v ulici Mašínova čp. 314/1 v pražských Kobylisích, hned za rohem vchodu do restaurace Kozlovna Almara, který je z ulice Klapkovy, je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Mašín – (1896 – 1942) – Za 1. světové války byl československým legionářem v Rusku, potom důstojníkem Československé armády. Zapojil se do protinacistického odboje v rámci Obrany národa a její zpravodajsko-diverzní skupiny Tři králové. Popraven nacisty na střelnici v Kobylisích.


Umístění na mapě


Další odkazy:

MALÝ Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Malého, Praha 8 – Karlín

Foto Josef Kareš

V ulici Malého v pražském Karlíně, a to hned před budovou Sokola Karlín, je na sloupu veřejného osvětlení pod červenou smaltovanou deskou s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Malý – (1984 – 1943) – Vynikající gymnasta, účastník letních olympijských her v Antverpách (1920), zlatý medailista z Mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Lublani (1922) v disciplíně kruhy. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje, za což byl popraven nacisty v Berlíně.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy:

LUDMILA kněžna – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Ludmiliina, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení na konci krátké Ludmiliiny ulice v blízkosti stanice metra Palmovka je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

kněžna Ludmila – (+921) – Byla manželkou českého knížete Bořivoje z rodu Přemyslovců. Podporovala šíření křesťanství a v této víře vychovávala i svého vnuka Václava. Byla uškrcena na rozkaz své snachy Drahomíry. Církví svatořečena, je jedním z českých patronů.


Umístění na mapě


Další odkazy:

LHOTÁK Kamil -Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Lhotákova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení na rohu ulic Lhotákova a Pod vodárenskou věží v pražské Libni je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Kamil Lhoták – (1912 – 1990) – Malíř, grafik a ilustrátor. Zakladatel umělecké skupiny 42. Tématem jeho maleb byla především velkoměstská periferie a dopravní prostředky z počátku 20. století.

Foto Josef Kareš

Umístění na mapě


Další odkazy:

KOLÁČEK František, Prof. – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Koláčkova, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v zatáčce ulic U Slovanky a Koláčkova je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

prof. František Koláček – (1851 – 1913) – Významný český fyzik a matematik, vypracoval elektromagnetickou teorii disperze světla. Profesor pražské Univerzity Karlovy i brněnského Vysokého učení technického.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy: