LAUDOVÁ Marie – Na domě čp.203 ve Strahovské ulici na Petříně

Na domě čp.203 ve Strahovské ulici na Petříně je pamětní deska s textem:

„Marie Laudová 1869-1931 herečka Národního divadla, spoluzakladatelka a první profesorka Dramatické konzervatoře“.