SVOJSÍK Antonín Benjamin – Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 Sladkovské náměstí 8 Praha 3 Žižkov

Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 na Sladkovském náměstí 8 Praha 3 Žižkov je pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Zde působil v letech 1901-1914 zakladatel českého skautingu profesor A.B.Svojsík. Roku 1911 začal se žáky reálky utvářet skautskou výchovou základy junáctví“.

SVOBODA Antonín – Podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany

V podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany je pamětní deska s textem:

„Zde na Loretánském náměstí č.3 v Laboratoři matematických strojů byl pod vedením Doc.Ing.Antonína Svobody (1907-1980) od roku 1950 projektován a v září 1957 oživen první československý samočinný počítač SAPO“

Deska byla zasazena v listopadu 1997, v roce 2010 zmizela.

SVOBODA Alois – V areálu pražské zoologické zahrady v Praze 7 Troji

V areálu pražské zoologické zahrady v Praze 7 Troji, poblíž hlavního vchodu, je pamětní sloup s hlavou A.Svobody a Q.Schwanka s textem:

„V roce 1922 daroval Alois Svoboda, velkostatkář z Troje, Československé republice Trojský zámek a rozsáhlé pozemky, na nichž se nachází zoologická zahrada v Praze. Věnuje Quido Schwank stavitel a nadační rada, vnuk. Praha.Troja 1996“.